Счетоводна къща ДМ Акаунт ЕООД

Няколко думи за нашата фирма

Нашият екип се занимава в сферата на счетоводството и финансите от 2003г. Тринадесет години по-късно имаме солиден опит и знания, с които можем да Ви бъдем полезни. Имаме разработени методи и принципи на работа, които са изпитани и доказани във времето. Ние Ви даваме една пълна представа за състоянието на Вашия бизнес, даваме Ви препоръки и насоки, изчисляваме и оптимизираме вашата данъчна тежест. Така Вие можете да планирате данъчните си разходи в краткосрочен и дългосрочен план и да се фокусирате върху това, което Ви носи печалба – Вашия бизнес.

Счетоводна къща „DM ACCOUNT“ предлага професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Основните принципи на счетоводна къща „DM ACCOUNT“ са спазването на добрите практики и индивидуалния подход към всеки клиент.

Клиенти доверили се на нашия професионализъм

Счетоводна къща „DM ACCOUNT“ има над 50 клиенти от различни бизнес сфери. Компанията обслужва основно малки и средни предприятия, но в момента работи по счетоводството и на корпоративни клиенти.

Нашите клиенти са местни и чуждестранни фирми, активно опериращи в бизнеса с недвижими имоти, търговия, услуги, фармация, строителство, производство и др.

Стандарт в обслужването на клиентите ни е изчерпателната счетоводна отчетност съобразно нуждите на всяка една компания. Осигуряваме финансови отчети като спазваме кратките крайни срокове. Всяка компания има своите уникални потребности, на чиято основа ние разработваме подходящ пакет услуги. Доверете се на нашия добре обучен, опитен и отзивчив персонал. Някои от административните услуги, които предлагаме са:

Събиране на документи от офис или обект на клиента; Електронно (On-line) банкиране; Подаване на документи към различни институции; Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения; Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н; Предоставяне на адрес, пощенска кутия(електронна и физическа) и телефон за кореспондеции;

Някои от бизнес консултациите, които предлагаме са:

Оценка на дялове и акции; Сливания и придобивания; Стратегическо бизнес планиране; Изготвяне на финансов анализ; Кандидатстване за отпускане на банков кредит;