Данъчна защита

Счетоводна къща „DM ACCOUNT“ предлага следните услуги във връзка с данъчната защита на фирмите:

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации

Подготовка на платежни нареждания за данъци

Подготовка на данъчни справки и уведомления

Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация

Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни

Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК