Регистрация на фирми

Счетоводна къща „DM ACCOUNT“ предлага следните услуги във връзка с регистрацията на фирма:

Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията

Регистрация по ЗДДС