Годишно приключване

Счетоводна къща „DM ACCOUNT“ предлага следните услуги във връзка с годишното счетоводно приключване:

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети

Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети

Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО

Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт