Одиторски услуги

Счетоводна къща „DM ACCOUNT“ предлага следните одиторски услуги:

Независим финансов одит на годишни финансови отчети и изготвяне на одиторски доклади;

Одит по проекти и програми на Европейския съюз;

Вътрешен одит.